عباس مرادیان شهربابکی

عباس مرادیان شهربابکی

عباس مرادیان شهربابکی    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
شیدا اکملی بررسی ژئوشیمی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتروژنز توده‏های گابرویی مناطق شهرستان شهر بابک و راور در استان کرمان با تأکیدی بر عناصر کمیاب. دکتری --------
فریده محمدی بهنوئیه پتروگرافی ، ژئوشیمی،و پتروژنز سنگ های گرانودیوریتی منطقه چاه باغ غرب شهربابک کارشناسی ارشد --------
هادی پورحسینی اندوهجردی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‏های مافیک منطقه امام‎زاده عبدالله واقع در مسیر جاده رفسنجان- سرچشمه کرمان. کارشناسی ارشد 1401/06/23
عارفه سادات شجاعی نسب چترودی کانی شناسی و ژئوشیمی زغال های اکسیده و رسوبات همراه در معادن زغالسنگ کک شو شمال کرمان. کارشناسی ارشد 1400/06/21
مجتبی سلطانی نژاد ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه اولترامافیک فاریاب، شمال غرب کهنوج (استان کرمان، ایران) دکتری --------
پری چهر احمدی مقدم ژئوشیمی وپتروژنزسنگ های آذرین کوه چهلتن واقع درجنوب غرب بردسیر دراستان کرمان کارشناسی ارشد 1390/11/18
سیدمهدی احمدی موسوی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نفوذی منطقه پیرمراد (غرب بردسیر، استان کرمان) کارشناسی ارشد 1395/12/04
صدیقه احمدی نژادفرسنگی ژئوشیمی و پتروشیمی سنگ های آذرین نفوذی بازیک شمالغرب روستای شیرینک ( شهرستان بردسیر - استان کرمان) کارشناسی ارشد 1399/07/30
فرزانه ارژنگ نژاد مطالعه پتروگرافی ژئوشیمی وپتروژنز استراتوکلان شاه خیرالله (غرب سرچشمه) کارشناسی ارشد 1391/11/15
رضا اسماعیلی بررسی پترگرافی،ژئو شیمی و پتروژنز توده های گابروی جنوب غرب روستای طرز- راور- کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/15
مهدی امیرپورسعید کانی شناسی،سنگ شناسی و منشا سنگ های آتشفشانی غرب کوههای بحرآسمان(ساردوئیه - کرمان) کارشناسی ارشد 1396/12/09
عبدالرسول امینیان بررسی زئوشیمی، پتروژنز وارزیابی اقتصادی کائولن وپومیس های آتشفشان مزاحم واقع درشهربابک کارشناسی ارشد --------
محبوبه آئینه رستمی بررسی ژئوشیمی معدن آهن جلال آباد زرند، استان کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/09
نسرین بیرانوند تطابق خصوصیات ژئوشیمیایی نفت های مخزن آسماری باسازندکژدمی دربخشی از خلیج فارس کارشناسی ارشد 1394/11/05
اکبر برزیگر بررسی پتروگرافی وژئوشیمی وپتروژنز سنگهای آذرین جنوب غربی بردسیر(باغ بزم) کارشناسی ارشد 1395/12/14
شیرین بهپور ژئوشیمی وپتروژنز بخش جنوب شرقی توده گرانیتوئیدی جبال بارز (جنوب بم، استان کرمان) دکتری 1398/04/12
شیوا پورامینی بررسی،پتروگرافی،ژئوشیمی وپتروژنز توده ساب ولکانیک مدورارشهربابک کارشناسی ارشد --------
محمدمهدی پولادخای کانی شناسی، سنگ شناسی و منشأ توده ُهای گرانیتوئیدی غرب کوههای بحرآسمان(ساردوئیه - کرمان) کارشناسی ارشد 1397/06/27
امید جاهدمریان بررسی ژئوشیمی سنگ وخاکهای گرانیت لاله زار کارشناسی ارشد 1394/11/05
زهرا جمالیزاده تاج آبادی مطالعه ژئوشیمی وپتروگرافی سنگ های آذرین ودگرگونی دیگ رستم کارشناسی ارشد 1394/11/04
محبوبه حاجی بادام ژئو شیمی و ژنزکرومیتیت های معادن کرومیت جویان افاق (شمال غرب نی ریز،استان فارس) کارشناسی ارشد 1394/10/27
سیدوحید خادم نخعی راوری بررسی ژئوشیمی و پتروژنز باریت ها و سنگ های در بر گیرنده انها در مناطق لکر کوه و شیرینک (استان کرمان ) کارشناسی ارشد 1397/11/17
اعظم خبازیان بافقی بررسی ژئو شیمی عناصر خاکی نادر مهدن آهن چغارت کارشناسی ارشد --------
زهرا خواجه جواران بررسی پتروگرافی،ژئوشیمی وپتروژنز غرب کوه هزار کارشناسی ارشد --------
شهاب دهواری اسپیچ ژئوشیمی وپترولوژی گدازه ها وتوده های نفوذی منطقه حراران بافت (استان کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه ریاحی مدوار بررسی ژئوشیمی و پتروژنزوارزیابی اقتصادی کائولن درمنطقه شهربابک کارشناسی ارشد 1393/10/27
شهاب رمضانی میمند مدل سازی سه بعدی آلتراسیون معدن مس میدوک با استفاده از نرم افزار Geo Leapfrog کارشناسی ارشد 1399/11/15
فاطمه سپیدبر پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنز افیولیت وپلاژیوگرانیت های جنوب شرق شهربابک کارشناسی ارشد --------
مجتبی سلطانی نژاد پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنز مجموعه الترامافیک حاجی اباد0شمال شرق حاجی اباد،استان هرمزگان) کارشناسی ارشد 1394/10/28
مسلم سلطانی نژاد بررسی ژئوشیمی و ژنز گارنت های موجود در سنگ های اولترابازیک منطقه باغ برج (ارزوئیه _بافت) کارشناسی ارشد --------
محبوبه شمسی بررسی پتروگرافی وژئوشیمی وپتروژنز سنگهای دگرگونی مجاورتی (هورنفلس)باتولیت غرب شهربابک کارشناسی ارشد 1393/11/05
برسیانا صفرزاده کرمانی پترولوژی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آذرین منطقه هنزا کوییه، ناحیه بحرآسمان، غرب جیرفت کارشناسی ارشد 1397/06/27
حبیبه عطاپور تکوین ژئوشیمیایی ومتالوژنی سنگهای آذرین پتاسیم دار در کمربند آتشفشانی - نفوذی دهج- ساردوئیه استان کرمان بانگرشی ویژه به عناصرخاص دکتری --------
حسین فاتحی چنار بررسی پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنز سنگهای آذرین جنوب غرب نگار(دره زارچوئیه) کارشناسی ارشد --------
عاطفه قائدی مطالعه ژئوشیمی ومعرفی کانی های تبخیری جنوب وجنوب غرب استان کرمان(راین،سیرجان،شهربابک ) کارشناسی ارشد 1393/10/08
غلامرضا قدمی بررسی پتروگرافی، ژئوشیمی وپتروژنز توده های ساب ولکانیک جوزم ، خبر ودهج (شهربابک دکتری --------
زینب کشتکار بررسی،پتروگرافی،ژئوشیمی وپتروژنز توده ساب ولکانیک مدورارشهربابک کارشناسی ارشد --------
آسیه کیهانی زاده مطالعه پتروگرافی ،ژئوشیمی وتحلیل وآنالیز جایگزینی دایک هاوپلاگ های موجود درکالررای آتشفشان بیدخوان کارشناسی ارشد 1392/11/07
اسیه کیهانی زاده ژئوشیمی، موقعیت تکتونوماگمایی و پتروژنز مجموعه آذرین منطقه قلعه حسنعلی واقع در جنوب راین، استان کرمان. دکتری --------
حکیمه گریکی پور بررسی ژئوشیمی نمک های تبخیری خوراکی حوضه های نمکی استان کرمان(راور، راین، شهداد، شهربابک، سیرجان) کارشناسی ارشد 1397/11/16
نادیه محمدی کانی شناسی پتروژنز سنگهای آمیزه رنگین چهارگنبدبافت کارشناسی ارشد --------
ندا محمدزاده جهانی بررسی پتروگرافی ،ژئوشیمی پتروژنزهای نفوذی انتهای جبال بارز (جنوب سدنسا شهرستان بم -استان کرمان) کارشناسی ارشد 1392/10/28
سکینه مرادی مطالعه پتروگرافی وپتروژنز اتشفشانهای استرومبولی منطقه شهربابک کارشناسی ارشد 1390/09/30
بدری السادات میرتاج الدینی گوکی مطالعه پتروگرافی ، ژئو شیمی ، اقتصادی باریت های چاروک منطقه رفسنجان کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/06
الهام ممبینی بررسی هیدروژئوشیمی وتفکیک شیمیایی عناصر بالقوه الاینده دراب ورسوب معادن مس تفت وتعیین زیست دسترس پذیری عناصر در محیط تحت تاثیر کارشناسی ارشد 1393/11/04
زهرا مهاجری رفسنجانی ارزیابی ژئوشیمی کانیهای تبخیری حوضه های تبخیری شهربابک(رباط-استبرق- مخرگه) کارشناسی ارشد 1400/06/21
رضا مولائی بررسی پتروگرافی،ژئوشیمی،دگرسانی وپتروژنزسنگهای اذرین منطقه باب بیدوئیه(شمال شرق معدن مس درآلو) کارشناسی ارشد 1393/11/01
محسن نادری مطالعه ی ژئوشیمی وپتروژنز سنگ های اذرین منطقه ای شمال غرب شیرینک واقع درچژجنوب شرق بردسیر کارشناسی ارشد 1391/11/04
زهرا نجفی ویژگی‌های ژئوشیمیایی و پترولوژیکی ماگماتیسم سنوزوئیک در بخش مرکزی نوار دهج- ساردوئیه (جنوب بردسیر- استان کرمان) دکتری --------
سیده مریم نیک تبار بررسی ژئوشیمی ،پتروژنزوتکتونوماگمائی گرانیت لاله زار بردسیر دکتری 1394/11/06
محمد نوری زاده بررسی زمین شیمی سنگ زایی وتکتونوماگماتیسم مجموعه اتشفشانی هزار راین-جنوب شرقی کرمان-ایران دکتری 1396/06/27
سیدجواد یوسفی شریک آباد ژئوشیمی، پتروژنز، ژئوکرونولوژی و محیط تکتونوماگمایی بازالت های پلیو-کواترنری گندم بریان، شهداد، کرمان دکتری 1396/06/27
عادل بنی اسدی ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های آذرین نفوذی منطقه اودرج در شمال شرقی رفسنجان (استان کرمان) کارشناسی ارشد --------
مریم داعی پاریزی ویژگی های صحرایی، ژئوشیمی و پترولوژِی نهشته های آذرآواری منطقه پاریز واقع در شمال شرق شهرستان سیرجان (استان کرمان) کارشناسی ارشد 1396/12/09
حسن دانائی فرد آنالیز داده های ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی، ژئوفیزیک زمینی و دور سنجی محدوده ی اندیس حسین آباد (پاریز) در استان کرمان. کارشناسی ارشد 1393/07/30
میثم اسکندری نسب ارتباط سنگ شناسی وپترو ژنتیکی ذخایرکرومیتیت با سنگ های میزبان در بخش شمالی مجموعه اولترامافیک آبدشت(جنوب بافت، استان کرمان) کارشناسی ارشد --------
الهام جانباز ارزیابی کنترل ساختاری درجایگیری کانسارهای کرومیت دربخش شمالی توده اولترامافیک آبدشت (جنوب بافت) کارشناسی ارشد 1400/06/20
مهدیه محمدی پیشکشی ژئوشیمی پتروژنز وارزیابی اقتصادی مجموعه اولترامافیک اب بید شرق حاجی اباد (استان هرمزگان ) دکتری 1395/12/07
فاطمه پورخالقی چترودی ژئو شیمی وپتروژنز سنگهای اذرین منطقه ی جنوب شرق نگار استان کرمان کارشناسی ارشد 1393/10/30
زینب رحمانیان ژئوشیمی وپتروژنز گدازه هاوتوده های نفوی شمال غرب رفسنجان کارشناسی ارشد --------
حمیده صالحی نژادرنجبر ژئوشیمی و پتروژنزسنگهای نفوذی از راویزتا ده ظهیر در غرب شهرستان رفسنجان(استان کرمان) دکتری 1399/01/27
اعظم سالک ژئوشیمی وپتروژنز سنگ های آذرین شمال منطقه چهرطلاق جنوب غرب راین (استان کرمان) کارشناسی ارشد 1392/10/22
علی شمس الدینی لری ژئوشیمی وپتروژنز سنگهای اذرین منطقه شمال جواران(رابر ،استان کرمان) کارشناسی ارشد 1395/12/03
نجمه زیدآبادی نژاد مطالعات ژئوشیمیایی منطقه دگرسانی کالدرای اتشفشان بید خوان،جنوب شرق برذسیر(استان کرمان ) کارشناسی ارشد 1393/10/29
زهرا زلفی ژئوشیمی وپتروژنز دایک های غنی ازپلاژیوکلازموجود دربخش میانی نواردهج - ساردوئیه (جنوب بردسیر- جنوب راین)استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/10/09
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پتروژنز مجموعه های آذرین ایران 9038018 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
کاربرد ایزوتوپ ها در پترولوژی 4038095 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
ماگما و فرایندهای ماگمایی 4038098 3 01 | هرهفته دوشنبه (16:30 - 18:30) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مبانی کانی شناسی 1318016 4 02 | هرهفته چهارشنبه (17:30 - 19:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مبانی کانی شناسی 1318016 4 01 هرهفته چهارشنبه (12:30 - 15:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مبانی کانی شناسی 1318016 4 04 | هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مبانی کانی شناسی 1318016 4 03 | هرهفته چهارشنبه (19:30 - 21:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
زمین شیمی زیست محیطی 4038024 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
زمین شناسی صحرائی 1318361 4 02 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
زمین شناسی گوهرسنگ ها 4038091 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
پتروژنز مجموعه های آذرین ایران 9038018 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/06 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
زمین شیمی آذرین و دگرگونی 4038100 3 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
کانیهای رسی 4038120 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
زمین شناسی صحرائی 1318361 4 03 هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1400
زمین شیمی ایزوتوپی 4038062 2 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
زمین شیمی عناصر جزیی سنگ های آذرین 9038007 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
کاربرد ایزوتوپ ها در پترولوژی 4038095 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ماگما و فرایندهای ماگمایی 4038098 3 01 هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (14:30 - 15:30) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
زمین شیمی زیست محیطی 4038024 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
زمین شناسی صحرائی 1318361 4 02 هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2